Elektronische Data privacyverkla­ring

Informatie ophalen en opslaan

Bij het bezoek aan deze Website word er op de achtergrond door de Webserver algemene informatie verzameld en opgeslagen. Onder deze informatie valt het type en de versie van uw Webbrowser, uw besturingssysteem, uw Internetprovider-domein, uw IP-adres en soortgelijke informatie. Deze gegevens kunnen uw identiteit niet zichtbaar maken, op uw internet-provideradres na, en dit laatste alleen op verzoek via uw ISP.
De opgehaalde informatie is nodig om de communicatie tussen uw webbrowser en de server die deze website host, te garanderen.
Aan de Server-side worden logbestanden geschreven die deze informatie ook bevatten. Onze Internetprovider (STRATO AG, Duitsland) verstrekt deze informatie niet aan ons, hun klant, maar verbergt in plaats daarvan de IP-adressen wanneer hij ons logbestanden stuurt.
De software die wordt gebruikt om deze website te laten werken, heeft de mogelijkheid om IP-adressen van onze bezoekers te herkennen en op te slaan. Deze functie is echter uitgeschakeld voor deze website. Gegevens worden nooit onversleuteld in ons systeem opgeslagen en we hebben geen technische middelen om deze versleuteling later te omzeilen.
Gegevens als uw land, uw besturingssysteem, uw browser en het tijdstip uw bezoek worden niet opgeslagen.

Aanmelden bij ons

Er is een mogelijkheid voor u om u bij ons aan te melden via de contact-pagina. We dragen er zorg voor dat dat contactformulier veilig is door middel van het gebruik van een SSL-certificaat bij onze web-hosting.

Uw rechten

Naast de hierboven genoemde technische informatie worden er door deze Website geen persoonsgegevens opgeslagen.
Door onze service en deze Website te gebruiken, accepteert u deze algemene verklaring als 'Informatie' in de zin van de AVG. U kunt nog steeds een verzoek aan ons richten, maar elk verzoek tot correctie, verwijdering, blokkering of bezwaar tegen de opslag van uw persoonlijke gegevens wordt genegeerd door het feit dat er geen persoonlijke gegevens van u op onze Website zijn opgeslagen.

Wijziging in de verklaring gegevensbeschermings

De aanbieder van deze Website behoudt zich het recht voor om zijn dienstverlening te verbeteren. Deze verklaring inzake gegevensbescherming kan ook worden bijgewerkt. Als zodanig is voor elk volgend bezoek aan onze Website de privacy- en elektronische data-privacyverklaring van dat moment van kracht en als zodanig door U aanvaard.

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die eventueel handmatig worden verwerkt.

'Maria João Carmo Zang en Zo' kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de contactpagina van 'Maria João Carmo Zang en Zo' of omdat u deze zelf bij het invullen van het contactformulier op de website aan 'Maria João Carmo Zang en Zo' verstrekt. 'Maria João Carmo Zang en Zo' kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres

Waarom 'Maria João Carmo Zang en Zo' gegevens nodig heeft.

'Maria João Carmo Zang en Zo' verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om of om u per e-mail te benaderen indien u per telefoon onverhoopt niet bereikbaar bent.
Daarnaast kan 'Maria João Carmo Zang en Zo' uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst.

Hoe lang 'Maria João Carmo Zang en Zo' gegevens bewaart.

'Maria João Carmo Zang en Zo' bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Gegevens verstrekken aan anderen.

'Maria João Carmo Zang en Zo' verstrekt nooit persoonsgegevens aan derden.

(Datum: 15 december 2021)