[OP DIT MOMENT IS AANMELDING VOOR ONDERSTAAND MUZIEKONDERWIJSAANBOD NIET MOGELIJK]

Aanbod muziekonderwijs, lessen en cursussen:
1 Cursus ZWANGERSCHAPSZANG
2 Cursus BABYZANG (0-2 jaar)
3 Cursus PEUTERZANG (2-4 jaar)
4 Cursus KLEUTERZANG (4-6 jaar)
5 PIANOLES, individueel of in een groep vanaf 6 jaar
6 MUZIEK voor 65-PLUSSERS
7 Over de lessen aan jonge kinderen en (toekomstige) moeders

1 Cursus ZWANGERSCHAPSZANG
Aantal deelnemers: 4 tot 6 moeders “in spé” vanaf de 25ste  week van de zwangerschap
Aantal lessen: 10 lessen van 30 minuten
Kosten: €70,-- de hele cursus
Locatie: Minervasingel 10,  6846 RA  Arnhem-Zuid (Schuytgraaf)
Vrijdag: 9:00 uur – 10:00 uur; 17:00 uur – 18:00 uur
Inhoud van cursus:
Je luistert naar bekende en minder bekende kinderliedjes en ook meer of minder klassieke stukjes in allerlei stijlen. Je kind zal al gaan reageren op het verschil van stijl, dynamiek, hoogte, timbre of intensiteit van de klanken in de muziek die je op dat moment hoort of zelf zingt. Het kindje zal ook jouw stem al herkennen. Dat en veel meer kun je al merken aan de beweging of aan de rustmomenten van je kindje in je buik. Centraal staat daardoor het gebruik van jouw eigen stem zodat hij of zij je straks goed kan horen en beter op jou kan reageren, om bijvoorbeeld, makkelijker in slaap te vallen. Ook komt aan bod het goed gebruik van je stem en ademhaling in een rustige en ontspannen omgeving. Er worden ook tips gegeven die je zelfs kunnen helpen als je straks gaat bevallen. Bijvoorbeeld leer je hoe het middenrif minder druk op je buik zet. Dat staat in directe verbinding met een goede ontspanning van de kaakspieren. En andersom ook, waar kun je een zetje geven als het tijd is om te persen? En dit allemaal door zingen. Klik [hier] voor een proefles.

2 Cursus BABYZANG voor baby’s  en dreumesen van 0 t/m 2 jaar,
Volgens de methodiek van Edwin Gordon
Aantal deelnemers: 4 kinderen + een ouder/verzorger aanwezig per kind
Aantal lessen: 10 lessen van 45 minuten
Kosten: €85,-- de hele cursus
Dinsdag: 9:00 uur tot 9:45 uur
Vrijdag: 9:00 uur tot 9:45 uur, of in overleg
Locatie: Minervasingel 10,  6846 RA  Arnhem-Zuid (Schuytgraaf)
Inhoud van cursus:
Met je baby luister je naar bekende (en niet bekende) melodietjes uit allerlei muziekstijlen. Centraal staat het zingen door juf en moeders (vaders) en het beleven van muziek op verschillende manieren. Beleven met het lichaam (handen klappen), instrumenten (percussie) en beweging (dansen en dan weer stil zijn) of gewoon luisterend. Ook zijn er tips voor muziekbeleving thuis. Hoe beïnvloed je het gedrag van jouw baby met muziek en jullie stemgebuik? In overleg is er ook ruimte om eigen melodietjes of liedjes naar de lessen mee te brengen. Klik [hier] voor een proefles.

3 Cursus PEUTERZANG   2 t/m 4 jaar
Aantal deelnemers: 4 kinderen + een ouder/verzorger aanwezig per kind
Aantal lessen: 10 lessen van 45 minuten
Kosten: €85,-- de hele cursus
Dinsdag: 9:00 uur tot 9:45 uur
Woensdag: 9:00 uur tot 9:45 uur
Locatie: Minervasingel 10,  6846 RA  Arnhem-Zuid (Schuytgraaf)
Inhoud van cursus:
De les bestaat uit 2 delen. Tijdens de eerste deel luisteren we naar bekende en minder bekende kinderliedjes. Centraal staat het beleven van muziek op verschillende manieren: met het lichaam (handen klappen), instrumenten (percussie) en beweging (dansen en dan weer stil zijn) of gewoon luisterend. Tijdens de tweede deel luisteren de kinderen en hun ouders naar een klassieke melodie zonder tekst. Zo ontdekken ze de klank en gerelateerde stemklanken en lichaamsbewegingen. Ook is er aandacht voor ritme. De kinderen zullen bepaalde elementen van het eerste stuk terug horen. We laten de kinderen de muziek fysiek en emotioneel ontdekken, daardoor worden muzikale concepten spelenderwijs geleerd zoals zacht, hard, snel of langsam. In overleg is er ook ruimte om eigen liedjes naar de les mee te brengen.
Klik [hier] voor een proefles.

4 Cursus KLEUTERZANG  voor 4 en 5 jaar
Aantal deelnemers: 4 kinderen (zonder ouders)
Aantal lessen: 10 lessen van 45 minuten
Kosten: €85,-- de hele cursus
Vrijdag: 15:00 uur tot 15:45 uur
Vrijdag: 15:45 uur tot 16:30 uur
Locatie: Minervasingel 10,  6846 RA  Arnhem-Zuid (Schuytgraaf)
Inhoud van de cursus:
De les bestaat uit 2 delen. Tijdens het eerste deel luisteren we naar bekende en minder bekende kinderliedjes. Centraal staat het beleven van muziek op verschillende manieren: met het lichaam (handen klappen), instrumenten (percussie) en beweging (dansen en dan weer stil zijn) of gewoon luisterend. Tijdens het tweede deel van de les luisteren en zingen we een klassieke melodie zonder en met tekst. Zo ervaren we de klank in de stem met en zonder woorden en de gerelateerde lichaamsbewegingen. We laten de kinderen de muziek fysiek, verstandelijk, emotioneel en sociaal ontdekken door het ervaren en spelenderwijs leren van muzikale concepten zoals hoog, laag, snel of langzaam, etc. Met z’n allen spelen we samen met muziek en leren we ook disciplineregels van zingen en luisteren, actief zijn en stil zijn.
De kinderen zullen bepaalde elementen van het eerste deel van de les terug horen en gaan het proberen te herkennen en erover vertellen (nu ze al ouder zijn en meer kunnen praten).
In deze fase hebben de kinderen genoeg fantasie en creatief vermogen om zelf - en met elkaar - door middel van het gebruik van hun stem en de geleerde liedjes verhalen te verzinnen. We gaan zo ver als de kinderen willen gaan met hun fantasie en creativiteit met het tot leven brengen wat we er geleerd hebben. In overleg is er ook ruimte om eigen liedjes naar de les mee te brengen. Klik [hier] voor een proefles.

5 PIANOLES, individueel of in een groep; vanaf 6 jaar
Aantal lessen:
-wekelijks, 40 lessen per jaar
-om de week, 20 lessen per jaar
Lesduur: individueel30 minuten; groep van 2 tot 4 kinderen 1 uur
Kosten: €650,-- (40 lessen) en €350,--  (20 lessen) per jaar, per kind. Ongeacht of de les individueel of in een groep is.Betaling kan in 2 of 3 termijnen.
Tijdstip: op afspraak
Locatie: Minervasingel 10,  6846 RA  Arnhem-Zuid (Schuytgraaf) of praktijk aan huis
Inleiding
Toen Maria João 10 jaar oud was kreeg ze haar eerste pianoles en sindsdien was ze fanatiek met muziek bezig. Pianoles geeft ze sinds haar 17de. Pianospelen werd voor haar de basis van alles. Daardoor kon ze ook autodidact gitaar en blokfluit leren spelen. En uiteindelijk werd ze zangeres. Ook voor Maria João als zangeres en zangdocente speelt een instrument zoals piano een heel belangrijke rol. Zij kan zichzelf en haar leerlingen op de piano begeleiden.
Pianoles vanaf 6 jaar
Pianospelen is niet makkelijk. Dat komt omdat de handen eigenlijk verschillend en onafhankelijk van elkaar moeten spelen tegen de natuur in. Dit maakt dat de hersenen er ook steeds mee bezig moeten zijn om de juiste informatie naar de handen te sturen om inderdaad onafhankelijkheid tussen beide handen te krijgen. De motoriek is altijd geassocieerd met het denken. Ook is het wetenschaplijk bewezen (“muziek maakt slim”) dat instrumenten bespelen de hersenenontwikkeling verbetert en het IQ zelfs kan vergroten.
Het is dus goed om piano te leren of een ander instrument. Tegelijkertijd zijn er bepaalde eigenschappen die ook verbeterd worden: geduld, concentratie. Dat zijn eigenschappen die bevorderd worden tijdens de lessen. Het is aan te raden om elke dag thuis te oefenen zodat het leerproces ten goede komt. Het proces van een instrument leren spelen, in dit geval piano, geeft daadoor heel veel extra aan het proces van groei en ontwikkeling niet alleen op muzikaal gebied maar ook op andere persoonlijke gebieden zoals emotioneel, fysiek, het gebied van kennis en van sociale vaardigheden. En het is natuurlijk op zichzelf heel leuk om een moeilijk instrument goed en mooi te kunnen bespelen. Mooi muziek maken, alleen of met elkaar, dat kan altijd als je piano speelt. Piano kun je, in tegenstelling tot zingen, alleen voor jezelf en met jezelf doen. Als je echt wilt groeien in het solistische spel dan is het ideaal om individueel les te volgen. Maar pianospelen kun je juist ook met anderen doen, bijvoorbeeld als begeleider of als medemusicus in een kamermuziekensemble. Dan zou het ideaal zijn om ook piano te leren spelen in groepsverband. In de lessen kun je bestaande stukken spelen of zelfs je eigen improvisatie en eigen composities ontwikkelen. Alles is mogelijk. Dat kan omdat de methode volgens welke ik les geef, bepaald wordt door de wensen en persoonlijke eigenschappen van de leerlingen. Er zijn verschillende mogelijkheden: van blad lezen en/of op gevoel spelen en ook met accoorden bepaalde liedjes gaan begeleiden. De methode en manier van aanpak wordt naar leeftijd en niveau aangepast.
Individuele les
Bij de traditionele pianoles krijgt een leerling individueel les. Je bent dan helemaal alleen met je instrument en de docent. Je hebt dan alle ruimte voor je eigen ontwikkeling, en de technische en motorische vaardigheden ontwikkelen zich snel. Je krijgt het spel eerder onder de knie. Bij de individuele les krijgt de leerling de mogelijkheid om zich op persoonlijk niveau te ontwikkelen. De les is vooral gericht op solistisch spel. Geef jezelf [hier] op voor een proefles.
Groepsles
Kinderen zijn gericht op elkaar. Vooral kinderen ouder dan 6 jaar. Door samen muziek te maken en in spelvorm pianoles te krijgen kunnen ze zich beter verdiepen. In een groep delen ze hun ervaringen, emoties, kennis en verwondering sneller met elkaar. Ze voelen zich dan niet alleen en dat kan heel enthousiasmerend zijn in tegenstelling tot de individuele les. Disciplineregels zoals stil zijn terwijl een ander pianospeelt wordt heel belangrijk. Zo leren ze beter naar elkaar te luisteren en te communiceren.
Klik [hier] voor een proefles.

6 Cursus MUZIEK voor 65-PLUSSERS
Aantal deelnemers: 4 tot 6
Aantal lessen: 10 lessen van 45 minuten
Kosten: €85,-- de hele cursus
Maandag: 13:00 uur tot 13:45 uur
Dinsdag: 10:15 uur uur tot 11:00 uur
Locatie: Minervasingel 10,  6846 RA  Arnhem-Zuid (Schuytgraaf); op verzoek ook thuis, of in woon-zorgcentra
Zingen en plezier in het goede gebruik van onze stemklank staat centraal. Liederen en liedjes van vroeger van allerlei stijlen vormen het uitgangspunt. Klik [hier] voor een proefles.

7 Over de lessen aan jonge kinderen en (toekomstige) moeders
Mijn missie en visie
Toen ik mijn eigen kinderen kreeg heb ik veel geëxperimenteerd wat betreft het aanbieden en leren van zang en muziek aan mijn eigen dochters van wat ik gelezen had op het gebied van muziekonderwijs op jonge leeftijd. Dit onderwerp was voor mij, zelfs toen ik nog geen kinderen had, een grote passie als zangeres en muziekpedagoge. Ik was al als beginnende muziekjuf gevoelig ervoor en heb bijna alle boeken van psycholoog/pedagoog en musicus Edwin Gordon gekocht en ook een paar congressen bij hem gevolgd. Kennis, ervaring en ideeën  kwamen zo bij elkaar, dat ik niet anders kon dan ook aan andere mensen te willen delen wat ik leerde en aan ervaring opdeed. Daardoor werd het voor mij noodzakelijk om  mijn nieuwe cursussen aan te gaan bieden: zwangerschaps-, baby-, peuter-, en kleuterzang. Zwangere vrouwen kunnen meedoen met babyzang als ze zwanger zijn van het eerste kindje,  of met welke andere groep dan ook als ze bijvoorbeeld zwanger zijn en al een ander kindje op les hebben.
Mijn ervaring
Ik heb gemerkt dat mijn eigen baby’s al in hun eerste levensweek konden zingen. Is dat gewoon? Gewoon of niet gewoon, het lijkt dat veel en frequent met muziek bezig zijn wel helpt. Ik wil daarom deze ervaring delen. Ik wil vooral baby’s en peuters, de volwassenen van morgen, de gelegenheid geven om te zijn hoe ze op dat moment zijn en muziek te leren door middel van hun stem en lichaam. Daardoor kunnen ze ervaren dat muziek en zingen natuurlijke en normale gaven zijn. Maar om muziek, muziek maken, zingen en muzikaliteit tot bloei te kunnen laten komen, moeten ze al wel op jonge leeftijd tot gewoonte gemaakt worden. Anders komen er naar mate de groei en het leven verder gaat, zeker factoren die deze innerlijke en natuurlijke talenten kunnen blokkeren.
Mijn kennis
Sinds vroeg in de zwangerschap kan een baby al trillingen van geluidjes in de buik van hun moeder voelen en herkennen. Nog niet echt gehoor maar “hoorgevoel” voor wanneer het geluid hard of zacht  is of voor ritmeverschil, bijvoorbeeld uit de darmen van de moeder of hartslag. Dit is vergelijkbaar met het horen van, en luisteren naar geluiden als we onder water zijn. Rond de 25ste  week horen baby’s al duidelijk de stem van hun moeder (en vader, broertje of zusje, etc.). Als baby’s geboren worden herkennen ze de stemmen van hun ouders volop. Verder kunnen ze als ze net geboren zijn ook onmiddellijk hun eigen stem gebruiken. Gehoor en stem (samen met zien, smaken, ruiken en voelen) maakt ze  klaar om geprikkeld te worden. Ze kunnen beginnen met allerlei vormen van contact met moeder en vader, en de hele buitenwereld en ook met zichzelf. Ook wat betreft zang en muziek.
Als ze baby zijn (ook in de buik) is tekst voor hen niet nodig om klanken te begrijpen.
Als ze peuter en kleuter zijn is tekst wel nodig om hun muzikale ontwikkeling completer te maken.
Mijn cursussen
Dat is wat ze aangeboden krijgen in de zangles bij mij. Stemgebruik en gehoor geassocieerd aan de andere zintuigen. De goede basis niet alleen om op muziekaal gebied zich te ontwikkelen, maar ook op andere gebieden zoals:

 • Taal. Door het systematisch aanbieden van een programma van wat geleerd moet worden: eerst krijgen ze liedjes te leren zonder betekenisvolle tekst en pas nadat ze kunnen spreken, leren ze liedjes met tekst)
 • Communicatie. De interactie met de moeder wordt intensiever, en de informatie is rijker dan wanneer ze geen zangles hebben.
 • Motoriek.  Gebruik van eigen stem, lichaam en instrumenten bespelen.
 • Geheugen Goed luisteren, herhalen en herkennen van aangeboden informatie.
 • Emotionele vaardigheden. Trots zijn op, en zelfvertrouwen krijgen in hun eigen capaciteiten dmv positieve feedback en individuele aandacht en aanpak, omdat de lessen in kleine groepjes worden gegeven.
 • Sociale vaadigheden. Contact met andere kindjes en moeders (lees ook steeds: vaders) al vanaf heel vroeg in de babytijd versnelt het bewustzijn van zichzelf in relatie tot leeftijdgenootjes (en hun moeder).

Mijn werkwijze/doelen met baby en peuterzang is:

 • Plezier in muziek maken en zingen staan voorop. De juf zingt voor, de moeders doen het na, het liefst goed op toon, en in de sfeer van het gegeven voorbeeld.
 • Het voorbeeld geven neemt het grootste deel van de zangles in: de moeders zingen zelf met hun eigen baby/kind om interactie te krijgen zodat de kinderen vervolgens kunnen gaan proberen te babbelen/zingen, steeds gesteund door de stem, de adem en het lichaam van hun eigen moeder.
 • Activiteiten afwisselen elke 5 tot 10 minuten zodat de kinderen constant iets nieuws meemaken en gestimuleerd en gemotiveerd worden om de juiste concentratie te houden.
 • Muziek (of actie/zang/spelen) afwisselen met stilte (of rust/ademen)  om tijd aan de kinderen te geven om de informatie te verwerken, in te prenten en de kans te vergroten dat ze durven te proberen. Op stille momenten gaat de muziek in hun hoofdjes door. Ze gaan beseffen dat muziek uit klank en stilte gevormd wordt.
 • Gebruik van variaties in stem, muziek of klanken door middel van tegenstellingen geven, dat geeft een verrassingeffect waardoor ze met volle aandacht luisteren.
 • Gebruik van liedjes vooral zonder tekst op baby-zang. Volgens Edwin Gordon is het gebruik van betekenisvolle tekst niet goed voor de muzikale ontwikkeling van baby’s omdat afleidend werkt. Dus liedjes op de klassikale manier leren met gebruik van tekst zal het kind niet helpen om op de pure muziek te letten en het zal dus de muzikale ontwikkeling van het kind niet ten goede komen.
 • Gebruik van liedjes met tekst op peuter- en kleuterzang afgewisseld met liedjes met pure klank: als afwisseling om  de concentratie te vergroten. De liederen met tekst en betekenins gaan in deze groepen wel altijd gepaard aan beweging of dramatiseren omdat dat bij peuters en kleuters al wel kan en het hun fantasie en creativiteit vergroot. Muziekstukjes hiervoor  componeer ook zelf.
 • Presenteren van minder bekende melodieën en tonaliteiten (uit het boek “The early childhood music curriculum” van Edwin Gordon, en “The ways children learn music” van Eric Bluestine) om de kennis over verschillen in stijlen en sferen in de muziek te vergroten en toekomstige expressiviteit en creativiteit te stimuleren.
 • Babbelen en herhalen van bepaalde ritmische patronen. Een korte klank zal bijvoorbeeld altijd een “a” zijn en een lange klank altijd een “oe”.
 • Introduceren van belangrijke stukken uit het klassieke (of andere) repertoire Ook bij peuterzang nog zonder tekst en  en  noten; alleen neuriën. Bijvoorbeeld: Für Elise of  De Vijde Symfonie  van Beethoven, slaapliedje van Brahms, Eine kleine Nachtmusik van Mozart, etc. Dit ter vergroting van de kennis van ons culturele erfgoed wat betreft zang en muziekgeschiedenis.
 • Het exposeren,  introduceren van en het door de kinderen laten aanraken, spelen of nadoen van verschillende timbres:
  • van instrumenten (gitaar, piano, blokfluit, viool, Orfinstrumenten),
  • stemgeluid (afhankelijk van klankfunctie bijvoorbeeld blijheid of verdriet, etc) ,
  • andere klankbronnen (zelfgemaakte instrumenten, het eigen lichaam, natuurelementen, de dierenwereld, etc)

   Niet alleen beluisteren en bespelen maar ook klanken nadoen stimuleert de fantasie en creativiteit van de baby’s, peuters en kleuters.

 • Het gebruik van ontwikkelings- en didaktisch materiaal in de lessen als middel van uitbeelding van de muziek, klank- of stemoefening. Altijd aanwezig zijn poppetjes, knuffeltjes, etc.
 • Goede zang-, adem- en lichaamsoefeningen aan de moeders en kinderen leren, ter afwisseling met zingen of spelen, voor ontwikkelen van fysieke vaardigheden en een gezond stemgeluid.
 • Adviezen en tips geven wat betreft het thuis zingen en integreren van muziek in dagelijkse activiteiten als interactie tussen kind en ouder. Elke les is er een samenvatting die de ouders kunnen krijgen. Met ook voorbeelden (zoals op youtube) voor thuis  om te beluisteren.
 • Er kunnen af en toe kleine concertjes en optredens van gastmusici betrokken worden in de lessen.
 • Oriënteren over toekomstige keuzes in de muziek en het ontwikkelen van toekomstige talenten is een mogelijkheid.

Lesindeling (volgens eigen methode):
Er zijn in de lessen 2 vaste delen en een derde facultatief deel (afhankelijk van de concentratie van de kindjes):

 1. herhalen van oude liedjes, oude lessen, bekend repertoire uit het verleden van de kinderen/ouders.
 2. nieuw leren van 3 tot 4 liedjes per les: 2 uit het kinderrepertoire en nog 2 uit het klassieke repertoire zoals bijvoorbeeld Für Elise.
 3. vrij muziek maken, zingen, spelen als afsluiting van de les. Dan hebben baby’s/peuters en hun ouders/verzorgers vrijheid om te genieten van alles wat er in de les is geleerd/beluisterd. Aan het eind van de les zijn ze actiever, hun concentratie is minder hoog en hun wens om zelf te proberen en zelf te ervaren is groter dan aan het begin van de les. Het is dan het juiste moment om ze de ruimte te geven om met z’n allen op de zang en muziek van de les voort te borduren. Dan worden ze extra gemotiveerd en gestimuleerd om actief met  muziek en klankjes bezig te zijn, zelf te zingen, zelf te spelen, zelf te bewegen en zelf initiatief te nemen met hun eigen stem en klank. Op dat moment worden er eventuele kleine frustraties opgelost en de motivatie en het zelfvertrouwen om zelf muziek te maken groeit.

 

 

 

Maria João Carmo
Maria João Carmo - Zang & Zo © 2012
Zangeres
Ensembles
Zangles
Kinderkoor Elderveld
Muziekonderwijs
Agenda
Contact
Fragmenten